1. Komplexní zpracování Vašich písemností

 • zpracování stávajících písemností
 • roztřídění, vyřazení písemností s prošlou skartační lhůtou a archiválií, které jsou určeny k trvalé úschově ve Státním okresním archivu
 • evidence v přírůstkových knihách
 • štítkování
 • možnost oddělení archivu od spisovny
 • zhotovení lokačního plánu
 • vyhotovení skartačního návrhu a jeho zasláním příslušnému archivnímu orgánu k posouzení
 • skartace
 • evidence a zpracování nově přijatých písemností


2. Uložení Vašich písemností v naší spisovně

 • převzetí písemností na základě předávacího protokolu
 • úschova písemností po stanovenou dobu dle označených skartačních lhůt
 • zajištění odborné péče o písemnosti po celou dobu předepsaného uložení
 • zajišťování výpisové služby oprávněným osobám
 • průběžné provádění skartace po uplynutí skartačních lhůt
 • zajištění komunikace s příslušným orgánem státní archivní správy (provedení skartačního řízení, zákonně prováděná skartace písemností za souhlasu Státního oblastního archivu)
 • poradenství při zavádění počítačové evidence na našem programu
 • využití našich systému SCANNER – PC – CD ROM
 • přepravní a skladovací obaly

 

V případě  zájmu  o naše služby či o  bližší informace, jsme Vám plně k dispozici na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailové adrese.

 


Kontakt

D.A.T.L. complet s.r.o.
Sladovnická 137/17
Bruntál
792 01
Jan Kovařík
+420775208116
Alena Kotkolíková
+420608177768